การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชุเกียรติและให้ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2561

ด้วย สำนักงาน  สกสค.จังหวัดสุรินทร์ แจ้งการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2561 สามารถดาวโหลดเอกสารตามที่แนบมาพร้อมนี้