กิจกรรมงานผู้สุงอายุ

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ได้จัดกิจกรรม งานสายสัมพันะ์ผู้สูงอายุ ประจำปี2562

ประเมิน ผอ. 62_๑๙๐๔๐๙_0857 ประเมิน ผอ. 62_๑๙๐๔๐๙_0757 ประเมิน ผอ. 62_๑๙๐๔๐๙_0751 ประเมิน ผอ. 62_๑๙๐๔๐๙_0922 ประเมิน ผอ. 62_๑๙๐๔๐๙_0897 ประเมิน ผอ. 62_๑๙๐๔๐๙_0939