กิจกรรมผู้สูงอายุของบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 7 เมษายน 2561 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับชมรมข้าราชการบำนาญ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

งานผู้สูงอายุ70461_๑๘๐๔๐๙_0129 งานผู้สูงอายุ70461_๑๘๐๔๐๙_0449 งานผู้สูงอายุ70461_๑๘๐๔๐๙_0485 งานผู้สูงอายุ70461_๑๘๐๔๐๙_0572 งานผู้สูงอายุ70461_๑๘๐๔๐๙_0505 งานผู้สูงอายุ70461_๑๘๐๔๐๙_0390 งานผู้สูงอายุ70461_๑๘๐๔๐๙_0536 งานผู้สูงอายุ70461_๑๘๐๔๐๙_0477 งานผู้สูงอายุ70461_๑๘๐๔๐๙_0032งานผู้สูงอายุ70461_๑๘๐๔๐๙_0446