ครอบครัวครู..เราดูแล ภาค 2

S__17899522 S__17899523 S__17899524 S__17899525 S__17899526 S__17899527 S__17899528 S__17899529 S__17899530 S__17899531

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ด้วยความยินดียิ่งคะ…