ครอบครัวครู….เราดูแล

S__17719298 S__17719299 S__17719300 S__17719301S__17719302

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้บริการให้กับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง เนื่องจาก มีข้าราชการครู ใกล้จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2559 จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และมีการเบิกจ่ายค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และบันทึกสอบปากคำทายาท