งานตรวจสุขภาพประจำปี 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลครู ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษร์อินเตอร์ชั่นแนลรัตนาธิเบศร์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น จำนวน 88 คน วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เชิญตรวจที่ หอประชุม สพป.สร.2 อ.รัตนบุรี

งานสุขภาพ2222