งานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ 8 เมษายน 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินงานจัดงานโครงการรดน้ำดำหัวครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้เล่นกีฬาเปตอง มีกิจกรรมรำวง และรดน้ำขอพร เป็นสนุกสนานของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง

2149 2221 DSC03449DSC03429 DSC03416 DSC03447 DSC03398 DSC03336 DSC03369 DSC03381 DSC03449 DSC03379