ทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา รัชกาลที่ 10 โดดยได้ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด และพัฒนาบริเวณโดยรอบ สำนักงาน ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลีนนิ่ง