ธนาคารออมสินสุรินทร์ มาร่วมอวยพรปีใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2561

ผู้จัดการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้มาสวัสดีปีใหม่ นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ รูป ออมสิน