บริการตรวจสอบเลขบัตรประชาชน

ตามที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการตรวจสอบสิทธิการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ตามหน่วยงานต่างๆ ไปแล้วนั้น สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พากันมาตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์อย่างไม่ขาดสาย S__13426710S__13426711S__13426712S__13426713