บริการสมาชิก ชพค.ถึงแก่กรรม

นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนกงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบเงินค่าจัดการศพ นายยงยุทธ บุญยืน  เนื่องจากทายาทไม่สบาย ไม่สามารถลงมารับค่าจัดการศพได้ในสำนักงาน

S__8151051 S__8151052 S__8151053 S__8151054 S__8151055 S__8151056 S__8151057