บริการสมาชิก เรื่อง การเข้าโครงการ 40 ปี

วันที่ 5 เมษายน 2560 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้บริการสมาชิก ช.พ.ค.ด้านการเข้าร่วมโครงการ 40 ปี

S__5652532 S__5652533 S__5652534 S__5652535 S__5652536