ประกาศปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์

ด้วยวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ ไปจัดนิทรรศการ ที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงมีความจำเป็นต้องปิดสำนักงาน ตามประกาศที่แนบท้ายมานี้