ประกาศรับสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี -60 ปี บริบูรณ์

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี -60 ปี บริบูรณ์ ตามประกาศแนบท้ายนี้ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามที่แนบท้ายนี้