ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรนิทร์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้เชิญตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดจังหวัดสุรินทร์  เพื่อประชุมคัดเลือก กรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทรื ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

S__14131225 S__14131226 ประชุมคัดเลือกท้องถ_๑๘๐๗๑๗_0019 ประชุมคัดเลือกท้องถ_๑๘๐๗๑๗_0020