ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ชพค-ชพส.

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ออกประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก ชพค.-ชพส.และสวัสดิการต่างๆสำหรับครูบรรจุใหม่ จำนวน 244 คน ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยบรรจใหม่ ทุกๆคนนะค่ะ

S__47514840 S__47514842 S__47514843 S__47514844 S__47514845 S__47514846 S__47514847 S__47514848 S__47514849 S__47514850 S__47514851