ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้บริการสมาชิก ชพค-ชพส.ที่มาติดต่องาน เรื่อง การลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้ตรวจสอบข้อมมูลสมาชิก ชพค-ชพส.เพื่อให้ข้อมูลสมาชิก ชพค-ชพส.เป็นปัจจุบัน

S__4808745 S__4808746