ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ปี 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผอ.สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1 ให้เข้าร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายศีขรภูมิ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกS__51060762 S__51060763 S__51060764 S__51060765 S__51060766