ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ชพส.และสิทธิประโยชน์

วันนี้ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. สุรินทร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1 ให้ร่วมประชุมพบปะครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายเมืองสุรินทร์ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ

S__51232796 S__51232798 S__51232799 S__51232800