ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ปี 2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผอ.สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1 ให้เข้าร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายจอมพระ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

S__51019961 S__51019963 S__51019964 S__51019965 S__51019966