ประชาสัมพันธ์รับสมัรสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ ณ.โรงเรียนหนองโตงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

S__50995232 S__50995234 S__50995235