ประชาสัมพันธ์รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมาชิก ช.พ.ส.ไม่มีเลขบัตรประชาชน จึงขอความร่วมมือจากสมาชิก ให้ไปแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน ได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน