ประชาสัมพันธ์ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมงานประชาสัมพันธ์ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย บทบาทหน้าที่ ภารกิจต่างๆ ณ ห้องประชุมปราสาททอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

170903 170905 170906