ประชาสัมพันธ์โรงแรมใกล้เคียงสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทรื ขอประชาสัมพันธ์ โรงแรมที่พักใกล้เคียง ที่พัก หอพัก สกสค.ในช่วงเดือน มีนาคม ครูอาวุโส รับเข็ม