ประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.ชพส

วันนี้ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ผอ. สำนักงาน สกสค. สุรินทร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1 ให้ร่วมประชุมพบปะครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายเมืองสุรินทร์ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ

S__51232789 S__51232791 S__51232792 S__51232793