ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ปี 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผอ.สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สพป.สุรินทร์ เขต 1 ให้เข้าร่วมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายศีขรภูมิ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกS__51061633 S__51061634 S__51061636 S__51061637 S__51061638 S__51061639 S__51061640