ประชุมกรรมการและมอบทุนการศึกษา

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายลิขิต  ตรีทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์  ได้ประชมุคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดและมอบทุนการศึกษาของบุตรบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ประชุม มอบทุน_๑๘๐๓๑๕_0004 ประชุม มอบทุน_๑๘๐๓๑๕_0015 ประชุม มอบทุน_๑๘๐๓๑๕_0020 ประชุม มอบทุน_๑๘๐๓๑๕_0026 ประชุม มอบทุน_๑๘๐๓๑๕_0038