ประชุมกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ประชุมติดมตามหนี้ค้างไตรมาส ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และติดตามเงินค้างชำระสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.จังหวัดสุรินทร์

1 2 3 4 5