ประชุมกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์

S__3604493 S__3604495 S__3604496 S__3604498 S__3604499 S__3604502