ประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

วันที่ 12 มกราคม 2560 นายลิขิต  ตรีทรัพย์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ สกสค.สุรินทร์  ได้เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ซึ่งได้สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 คน ไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

S__1122352 S__1122353 S__4374610 S__4374611 S__4374612 S__4374613