ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการครูร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครุสุรินทร์จำกัด

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.030 น.นายลิขิต ตรีทรัพย์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ จัดประชุมสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์จำกัด

ป.กรรมการสวัสดิการ_๑๗๐๗๐๗_0012 ป.กรรมการสวัสดิการ_๑๗๐๗๐๗_0013 ป.กรรมการสวัสดิการ_๑๗๐๗๐๗_0014 ป.กรรมการสวัสดิการ_๑๗๐๗๐๗_0015 ป.กรรมการสวัสดิการ_๑๗๐๗๐๗_0016 ป.กรรมการสวัสดิการ_๑๗๐๗๐๗_0017 ป.กรรมการสวัสดิการ_๑๗๐๗๐๗_0018 ป.กรรมการสวัสดิการ_๑๗๐๗๐๗_0019 ป.กรรมการสวัสดิการ_๑๗๐๗๐๗_0027 ป.กรรมการสวัสดิการ_๑๗๐๗๐๗_0011