ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหัดสุรินทร์

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายลิขิต  ตรีทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ประคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์

S__6504455 S__6504463 S__6504458 S__6504457