ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมเรื่อง ติดตามหนี้ค้างไตรมาส ชพ.ค.-ช.พ.ส.และติดตามการค้างชำระเงินรายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.S__21774347S__21774347S__21774349S__21774353