ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 12/2559

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทรืได้ จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 12/2559 เพื่อติดตามหนี้ค้างไตรมาส ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และ การค้างชำระเงนรายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

230801 230803 230805 230807 230808 230810 230833 230834 S__3809290 S__3809291 S__3809304 S__3809307