ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน มกราคม 2560  เรื่องการติดตามหนี้ไตรมาส ชพค.-ชพส.และ การค้างชำระเงินรายศพ ชพค.-ชพส.

8313 8314 8315 8316 8317