ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.นายลิขิต  ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การค้างชำระเงินรายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และการค้างเงินไตรมาส ช.พ.ค.-ช.พ.ส.สุรินทร์ และพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

9455 9456 9457 9460 9463 9464 9467