ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายลิขิต  ตรีทรัพย์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามหนี้ต้างไตรมาส ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และ การค้างชำระเงินรายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

14832 8314 14820 S__3571719 S__3571722