ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามหนี้ค้างไตรมาส ช.พ.ค.สุรินทร์ และ การค้างชำระเงินรายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ประจำเดือน สิงหาคม 2560

20913 20916 20921 20926