ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน กรกฎาคม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์1

2

3

5