ประชุมติดตามหนี้ค้างไตรมาส ชพค-ชพส.

วันที่ 20-21 มีนาคม 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ชพค.ชพส.ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.และธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนท์ คอนเวนชั่น เว็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

S__5039694 S__5039712 S__5039912 S__5039913