ประชุมติดตามหนี้ไตรมาส ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

S__23117857S__23117853S__23117847S__23117849

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นายไพรัช  จันทรืแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมระดมความคิดการติดตามหนี้ไตรมาส ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ณ โรงแรงตรัง เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร