ประชุมร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 เมษายน 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

S__5333941 S__5333942 S__5333943 S__5333944