ประชุมร่วมกับ สพป.สร.2

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับสำนักงาน สกสค.สุรินทร์  เช่น การประชาสัมพันธ์การค้างชำระเงินรายศพ ชพค.ช.พ.ส.และการค้างหนี้ไตรมาส ชพค.-ชพส.สุรินทร์

85463 85465 85466 85468 85471