ประชุมร่วมกับ สพป.สร.3

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้นำเรื่องการค้างชำระเงินรายศพ ชพค-ชพส.และ การค้างชำระเงินไตรมาส ชพค.-ชพส.สุรินทร์

DSC03392 DSC03457