ประชุมร่วมคณะกรรมการของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ 4 องค์คณะ ได้แก่ 1.คณะกรรมการ สกสค.จังหวัด 2.คณะกรรมการ ชมรมครูนอกประจำการ3.คณะกรรมการ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 4.คณะกรรมการพิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เดินหน้า 1 110262_๑๙๐๙๑๘_0911 เดินหน้า 1 110262_๑๙๐๙๑๘_0904 เดินหน้า 1 110262_๑๙๐๙๑๘_0913 เดินหน้า 1 110262_๑๙๐๙๑๘_0923 เดินหน้า 1 110262_๑๙๐๙๑๘_0940 เดินหน้า 1 110262_๑๙๐๙๑๘_0942 เดินหน้า 1 110262_๑๙๐๙๑๘_0945 เดินหน้า 1 110262_๑๙๐๙๑๘_0931 เดินหน้า 1 110262_๑๙๐๙๑๘_0955