ประชุมีคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดสุรินทร์

IMG_2041 IMG_2042 IMG_2043 IMG_2044 IMG_2046วันที่25 กรกฎาคม2562 นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิภาพครูไทย จังหวัดสุรินทร์