ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ชพค.-ชพส.

ประชุม4863_๒๐๐๘๐๕ ประชุม4863_๒๐๐๘๐๕_1 ประชุม4863_๒๐๐๘๐๕_4 ประชุม4863_๒๐๐๘๐๕_5 ประชุม4863_๒๐๐๘๐๕_6 ประชุม4863_๒๐๐๘๐๕_3 ประชุม4863_๒๐๐๘๐๕_16 ประชุม4863_๒๐๐๘๐๕_20วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 08.30 น. นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยกวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ชพค.-ชพส.  โดยมี นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 เป็นประธาน และไมีสมาชิกทั้งในและนอกประจำการมาประชุมร่วมจำนวน 150 คน