ประชุมและร่วมรับที่ปรึกษา รมว.

วันที่ 21 พค 2561 พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์และรับทราบปัญหาการร้องเรียนและการแก้ปัญหาจากเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ นายลิขิต ตรีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
S__18915466

S__18915467

S__18915468

S__18915469

S__18915470

S__13206619