ประเพณีแซนโฏนตา

วันที่ 30 กันยายน 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมประเพณีแซนโฏนตา ซึ่งเป็นวันสารทไทย

S__2515076 S__2515056 S__2515105 S__2514979