ผู้แทนร่วมมอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.

นายสุเมธศักดิ์  ทองอ้ม ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านแดง ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนเครือข่ายประชาสัมพธ์ ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ ได้ไปวางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 377384 นายเสือ เห็นงาม พร้อมกับร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในครั้งนี้ด้วย

S__42442760 S__42467340