ผู้แทนร่วมวางหรีดและเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส.

นางดวงเดือน กระจายศรี กรรมการครูนอกประจำการจังหวัดสุรินทร์  เป็นผู้แทนของ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์  ได้ไปวางพวงหรีดเคารพศพ นางบุญหลาย ทนทอง สมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 20198 พร้อมกับร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในนามสำนักงานขอแสดงความเสียใจกับญาติในครั้งนี้ด้วย

636022 636026